Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

1. РЕЗЕРВАЦИИ.

Резервация за избрана  екскурзия може да направите по телефон, лично в офиса на фирмата или чрез упълномощените от нея туристически агенции. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасяне на депозит.

2. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.


2.1. Цените са пакетни, съгласно предложените програми. Към всяка програма са посочени услугите, които са включени в пакетната цена на екскурзията. Входните такси за туристическите и развлекателни обекти се заплащат отделно. Актуална справка за цените на тези обекти може да получите от представителите на ТУРОПЕРАТОРА. Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.

2.2. Плащането се извършва в лева по фиксинга на БНБ в деня на плащане в брой или по банков път по банковата сметка на ТУРОПЕРАТОРА, IBAN: BG05RZBB91551010127524 - Райфайзен банк
2.3. Депозита е в размерът на 30% от общата цена на туристическия пакет (ако не е  упоменато друго в договора). ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписване на договора.
2.4. Окончателното плащане на останалите 70% се извършва не по-късно от 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
2.5. Цените в чужда валута се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащане.

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Задграничен паспорт, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

3.2. Лична карта.

3.3. За деца под 18г., пътуващи сами или с единия родител - Нотариална заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално съгласие от другия родител. 

3.4. Европейска здравна карта.

4. ВИЗИ.

4.1. За предложените програми не се изискват визи за български граждани. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. 
4.2. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудобства и щети породени от това, са за сметка на потърпевшите.

5. ХОТЕЛИ.

5.1. Туристите се настаняват в хотели категория 2, 3 и 4* звезди (стаи с 1, 2 или 3 легла и санитарен възел), в зависимост от избраната програма. В отделни програми се използват и хотели от веригите “Etap”, “Villages”, “Premiere classe”. В тези хотели, настаняването става по 3 човека в стая. При всяка от предложените програми, конкретно е посочена категоризацията на използваните хотели.

5.2. Ако туристът пътува самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително, ако изрично желае да бъде настанен самостоятелно.

5.3. Настаняването в хотелите става след 14.00 часа.  При възможност настаняването може да стане и по-рано. 

5.4. В хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. При ползване на мини бар, телефон или платен канал, не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепцията.

5.5. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на място. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за това.

5.6. Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене – закуска, обяд или вечеря – се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената.

5.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсенето на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.

6.ТРАНСПОРТ.

Всички екскурзии се осъществяват с луксозни автобуси притежаващи необходимите европейски стандарти и осигуряващи нужния комфорт при пътуване в чужбина. Те са лицензирани от Министерството на Транспорта. Това гарантира отлично техническо състояние, външен вид, интериор, и всички удобства за дълъг път – климатик, хладилник и мини бар, машина за топли напитки, видеосистема, радиокасетофон и микрофон, индивидуално осветление и вентилация за всеки турист, подвижни седалки и регулиращи се облегалки, обемни багажници и други.

7.ЗАСТРАХОВКА.

7.1. На всички туристи се осигурява застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина” в размер на минимум 5000 EUR за групови програми с автобус и 10 000 EUR  за групови и индивидуални програми със самолет. Застраховката е в сила по време на пътуването извън България. Медицинаската застраховка не покрива застрахователно събитие в резултат на хронични заболявания, всякакъв род стоматологични услуги, както и увреждания на здравето на застрахования в следствие употреба на алкохол и други упойващи вещества.

7.2. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРА може да го застрахова и от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

7.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ за задължителна застраховка “Отговорност на туроператора” 13160163320000046/23.12.2016г. със Застрахователно дружество ЗАД “Алианц България", бул."Кназ Дондуков" N59,1504 София, тел: 029032166

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА.

8.1. Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ подробна информация за организираното пътуване, услугите и цената, описани в Договора за организирано пътуване.
8.2. Да предостави в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
8.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от изпълнение на договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ /вносна бележка или фактура/. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява и пътуването се счита за анулирано по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
8.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да промени договорената обща цена на пътуването при промени на транспортните разходи, в т.ч. цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове към българския лев с повече от 5%, възникнали след подписване на договора, но не по-късно от 20 дни преди пътуването.

8.5. Замяна на хотел, заведение за хранене, развлечение или транспортно средство с други от същата или по-висока категория не се счита за промяна по договора.

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9.1. Да изисква изпълнението на програмата на екскурзията.

9.2. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт, пълномощни и др./,оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
9.3. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно оформена декларация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е допуснат да премине границата на Република България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата за останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване. 
9.4. Да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.
9.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
9.6. Ако по време на своя престой в чужбина ПОТРЕБИТЕЛЯТ изгуби личните си документи той е длъжен да уведоми за това най-близкото Посолство на Република България. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ може да окаже помощ и съдействие, но всички свързани с това събитие разходи са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9.7. В срок не по-късно от 10 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по Договора пътуване на трето лице, като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА всички дължими суми, свързани с тази промяна. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и за изпълнение на задълженията по Договора. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

10. ОТГОВОРНОСТ.

10.1.  ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата.
10.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при форсмажорни обстоятелства /военни действия, стачки, терористични актове, епидемии и др./. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ  връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички заплатени суми,без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
10.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
10.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при недопускане от страна на митнически и граничните служби, ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или други причини.
10.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при неявяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определено за отпътуване място и време.
10.6. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА във всички случаи на неточно или непълно изпълнение на програмата на пътуване не може да превишава общата цена на пакета.

10.7 В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойка, която е фиксирана конкретно във всеки договор за организирано пътуване.

11.АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ.

11.1. Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туриста. Неустойките, които се отдържат при отказ от пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, независимо от причините, са както следва:

11.1.1. До 30 дни след внасянето на депозита – не дължи неустойка.

11.1.2. До 30 дни от датата на пътуването - стойността на платения депозит.

11.1.3. От 15 до 30 дни от датата на пътуването – 50 % от стойността на екскурзията.

11.1.4. След този срок суми не се възстановяват.

11.2. Екскурзиите се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен към всяка програма конкретно. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира пътуването в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата до 10 дни преди датата на отпътуване. В този случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички внесени до момента суми в срок до 3 дни и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на съответното пътуване.   

11. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ.


11.1. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение  на настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в устна или писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни.
11.2. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в срок от 14 дни след завръщането си в писмена или устна форма.
11.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията , неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
11.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок до 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


12.1. Настоящите общи условия са изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.
12.2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от Договора.
12.3. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
12.4. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид.
12.5. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
12.6. Всички спорни въпроси във връзка с Договора се решават чрез преговори, а при невъзможност - в съответствие със законодателството на Република България.